HjemOpskrifterArtiklerButikLoginBliv medlemKonkurrencerForumRestaurant GuideOm madgal
Log ind eller Bliv medlem

New Castle Dissease i Bulgarien

Skrevet d. 24 December 2004
Der er udbrudt Newcastle disease i fjerkræ i Bulgarien. Derfor har EU-Kommissionen iværksat restriktioner for import af levende fugle og fjerkræ samt visse fødevarer fra Bulgarien med tilbagevirkende kraft fra 16. november. Danmark har efter alt at dømme ikke importeret fjerkrækød fra Bulgarien i denne periode. Restriktionerne indføres for at beskytte EU’s fugle- og fjerkræbestand. Sygdommen kan ikke smitte til mennesker, men kan give alvorlig sygdom hos fjerkræ. Danmark har så vidt vides ikke importeret fersk eller forarbejdet kød fra fjerkræ fra Bulgarien siden den 16. november 2004. Danmark havde sidst et udbrud af Newcastle disease i 2002. EU kommisionens beslutning betyder, at det nu er forbudt at indføre følgende dyr og produkter fra Bulgarien til EU: Levende dyr og andre animalske produkter Levende fjerkræ, strudsefugle og opdrættet og vildtlevende fjervildt. Rugeæg af fjerkræ, strudsefugle og opdrættet og vildtlevende fjervildt. Fødevarer Fersk kød og tilberedt kød af fjerkræ, strudsefugle og opdrættet og vildtlevende fjervildt Kødprodukter af disse arter, der ikke har været opvarmet til 70°C i hele produktet.

Se alle nyhederne