HjemOpskrifterArtiklerButikLoginBliv medlemKonkurrencerForumRestaurant GuideOm madgal
Log ind eller Bliv medlem

Forbyd slagtning uden bedøvelse

Skrevet d. 18 Marts 2005
Det Dyreetiske Råd anbefaler nu, at man forbyder de rituelle slagtninger, hvor dyrene ikke bliver bedøvet, før man skærer halsen over. Dermed har rådet skiftet holdning i forhold til anbefalingen fra 1997.I 1997 skrev Det Dyreetiske Råd:"Ved slagtning af kvæg uden forudgående bedøvelse skal dyrene skydes med en boltpistol, omgående efter at halssnittet er lagt." På det punkt har rådet ændret holdning, således at det nu ikke anses for etisk forsvarligt, at der foretages halssnit, uden at dyret er bedøvet. - Det bør være et krav, at dyret bedøves med boltpistol eller på anden velegnet måde, inden halssnittet foretages, skriver Rådet nu. Desuden mener rådet, at denne nye anbefaling skal gælde alle drøvtyggere, det vil sige også får og lam. Desuden påpeger rådet, at kød, der stammer fra rituelt slagtede dyr bør mærkes, så forbrugerne har mulighed for at fravælge det. Det kan dog ifølge rådets udtalelse kun lade sig gøre på frivillig basis, eftersom der ikke er lovhjemmel til at kræve mærkning. Tonen har ændret sig Holdningsskiftet skyldes ifølge rådets formand, Peter Sandøe, blandt andet, at tonen i integrationsdebatten nu gør det muligt at stille krav til religiøse minoriteter - uden at det virker grænseoverskridende. Desuden ligger kravet i fin tråd med de øvrige stramninger på dyrevelfærdsområdet, mener han. "Både i relation til dyrevelfærd og til integration har der siden 1997 været en stadigt stigende offentlig debat og skærpede lovgivningsmæssige krav. Set i lyset af dette forekommer et konsekvent krav om, at alle dyr skal bedøves forud for slagtning, som en naturlig følge af den øvrige udvikling på dyrevelfærdsområdet, og set i forhold til diverse lovmæssige integrationsfremmende tiltag forekommer et sådant krav - i modsætning til tidligere - ikke at være en væsentlig provokation mod den religiøse tolerance", skriver rådet i dag. Hvis et forbud bliver gennemført, vil det først og fremmest ramme de ortodokse jøder og muslimer, der kun vil spise kød fra dyr, som er slagtet uden bedøvelse. Sagen ventes nu taget op i Folketingets retsudvalg. Kilde:DR

Se alle nyhederne