HjemOpskrifterArtiklerButikLoginBliv medlemKonkurrencerForumRestaurant GuideOm madgal
Log ind eller Bliv medlem

Hvem bekymrer sig om fødevarer?

Skrevet d. 27 Juni 2008
Institut for Konjunktur-Analyse, IFKA, har spurgt danskerne om hvorvidt de bekymrer sig for fødevarepriserne i Danmark og den globale fødevaresituation. Resultatet viser, at begge områder optager rigtigt mange danskere. Halvdelen af de adspurgte er nemlig enten en del eller meget bekymrede for fødevarepriserne i Danmark, mens seks ud af ti er bekymrede for den globale fødevaresituation.

Danske fødevarepriser
Bekymringen afspejler tillige de adspurgtes politiske observans, idet 38 pct. af de danskere, der har stemt på Dansk folkeparti er meget bekymrede for fødevarepriser i Danmark. Enhedslistens vælgere viser samme tendens. Dem, der har stemt på Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstre er til gengæld ikke så nervøse. Kun 14 pct. af de konservatives vælgere er meget bekymrede.

Globale fødevaresituation
Når det gælder den globale fødevaresituation er Enhedslisten og SF's vælgere de mest bekymrede med henholdsvis 65 pct. og 46 pct. Til gengæld er tendensen noget mindre hos Venstre, Dansk Folkeparti og ikke mindst Det Konservative Folkeparti, hvor kun 17 pct. er meget bekymrede.

Undersøgelsen viser også at der er stor forskel på hvad de to grupper i øvrigt bekymrer sig for. Danskere, der bekymrer sig meget for fødevarepriserne i Danmark tænker markant mere på inflation og prisstigninger, vold og kriminalitet, terrorangreb og det høje skattetryk end dem, der bekymrer sig for den globale fødevaresituation. Omvendt er bekymringen for klimaforandringer og forurening markant større blandt dem, der interesserer sig meget for den globale fødevaresituation.

Spørgsmålene er stillet til 1.100 danskere i forbindelse med juniudgaven af IFKAs kvartaløkonomiske undersøgelse Konjunktur.


Se alle nyhederne