HjemOpskrifterArtiklerButikLoginBliv medlemKonkurrencerForumRestaurant GuideOm madgal
Log ind eller Bliv medlem

Øko-kontrol af malkekvæg

Skrevet d. 2 April 2012
Baggrunden for kontrolbesøgene er, at Veterinærrejseholdet tidligere har gennemført stikprøvekontroller hos økologiske landmænd. Her har kontrollen primært handlet om medicinanvendelsen i besætningerne. Men ved kontrollerne har det vist sig, at syge dyr i økologiske besætninger i flere tilfælde ikke har været behandlet tilfredsstillende.

Økologiske besætninger har særlig skrappe regler for medicinsk behandling af syge dyr. Der er fastsat ekstra lange tilbageholdelsestider for kød og mælk, og ved gentagen behandling af dyr mister disse deres økologiske status i en længere periode. Skærpede krav til tilbageholdelse af produkter fra økologiske dyr må dog ikke have indflydelse på, om syge dyr bliver behandlet tilstrækkeligt.

I de tilfælde hvor Veterinærrejseholdet konstaterer problemer og dermed overtrædelser af reglerne, vil besætningsejeren kunne få sanktioner i form af indskærpelser, påbud eller evt. politianmeldelser.

Veterinærrejseholdet forventer at kunne offentliggøre resultaterne af kontrollen i september 2012.

Fakta

Syge og tilskadekomne dyr skal have passende behandling. Såfremt behandlingen ikke er effektiv, skal dyret tilses af en dyrlæge hurtigst muligt for anden behandling, alternativt aflives. Desuden skal syge og tilskadekomne dyr opstaldes i henhold til deres behov og gældende lovgivning, herunder skal syge dyr opstaldes på blødt underlag

Regler

Regelgrundlaget for kontrollen er de samme som for ikke økologiske besætninger dvs. bl.a. Dyreværnsloven, der beskriver de generelle regler for håndtering af dyr og Bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.  

Overtrædelserne kan være omfattet af EU’s krydsoverensstemmelseskrav, hvilket kan betyde, at besætningsejeren får reduceret sin landbrugsstøtte.

Se alle nyhederne