HjemOpskrifterArtiklerButikLoginBliv medlemKonkurrencerForumRestaurant GuideOm madgal
Log ind eller Bliv medlem

Lokal dialog om Læsø´s bier

Skrevet d. 14 Juli 2004
Fødevareministeriet (departementet) Plantedirektoratet og Danmarks Jordbrugsforskning holder 14. juli 2004 møde med lokale biavlere på Læsø om bevarelsen af den brune bi (Apis Mellifera). Mødet er en fortsættelse af den dialog, der blev indledt den 13. maj 2004, hvor Læsøs biavlere erklærede sig enig i et forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med at udvikle holdbare rammer for beskyttelse af den brune bi på Læsø. Hovedlinjen i forslaget er at styrke biavlen med brune bier samtidig med, at der på Læsø tillades biavl med andre biracer. Dette skal ske under kontrollerede og respekterede forhold, således at bier af forskellige racer kan holdes geografisk adskilte i parringssæsonen, så bidronningerne kan renparres. Kontorchef Pieter Feenstra Fødevareministeriet siger: ”Det er Fødevareministeriets opfattelse, at en sådan model - forankret i lokal opbakning - vil forbedre beskyttelsen af den brune bi betydeligt. Vi vil meget gerne udvikle og justere den model, der umiddelbart var støtte til i maj måned, og er åbne for at forbedre grundlaget for det videre arbejde ved at inddrage yderligere lokale hensyn. Derfor er mødet den 14. juli 2004 vigtigt for at fastholde en positiv dialog mellem øens biavlere.” Læsø er det eneste sted i Danmark med brune bier, og biracen blev fredet i 1993. Den styrkede indsats skal bremse tilbagegangen i antallet af brune bifamilier og på den måde sikre racens genetiske pulje. ”Vores forslag vil kunne sikre den brune bis eksistens på længere sigt. Men det er helt afgørende for de brune biers fremtid, at der lokalt er bred opbakning til at gennemføre detaljer i forslaget”, siger Pieter Feenstra. På mødet vil der være mulighed for at de lokale parter kan give deres udførlige vurdering af forskellige aspekter i forslaget. Det er Fødevareministeriets indstilling, at de lokale biavlere efterfølgende kan arbejde videre med forslaget. Resultaterne af det videre lokale arbejde kan så efterfølgende indgå i grundlaget for det fremtidige regelsæt for bihold på Læsø, som ministeriet vil udarbejde.

Se alle nyhederne