HjemOpskrifterArtiklerButikLoginBliv medlemKonkurrencerForumRestaurant GuideOm madgal
Log ind eller Bliv medlem

Arla ændrer sin pakkeristruktur

Skrevet d. 11 Januar 2005
Pakningen af ost i Arla Foods overgår i højere grad til de enkelte store ostemejerier. Det sker som følge af en mejeristruktur, der går i retning af færre, større anlæg. Arla Foods’ bestyrelse besluttede derfor tirsdag at driftsstandse Arla Foods’ ostelager og pakkeri i Vejle og samtidig at flytte salg og logistik fra Vejle. Beslutningen berører i alt 463 ansatte. Arla Foods lukker pakkeri og lager i Vejle Medarbejderne på Vejle Ostelager og Pakkeri blev på et personalemøde tirsdag eftermiddag informeret om, at virksomheden lukkes senest maj 2006, og at produktionen overflyttes til mejerierne i Taulov, Nr. Vium og Hjørring. Det forventes, at den samlede rationaliseringsgevinst kan indfries i løbet af 2½ år. Lukningen begrundes med krav om yderligere effektiviseringer samt sikring af de lavest mulige forædlingsomkostninger. ”Pakkerifunktionen i Vejle blev etableret, da vores mejeristruktur var præget af mange små mejerier. I dag er vores mejerier så store, at det giver bedre økonomi at pakke osten på stedet og køre med fyldte biler direkte til detailkædernes centrallagre”, siger produktionsdirektør Niels Lange Jørgensen, Division Produktion. Siden 1999 har Vejle Ostelager og Pakkeri mistet pakkerimængder dels på grund af den øgede konkurrence på det danske marked fra udenlandske og danske mejerier og dels på grund af flytning af pakkerifunktioner til andre mejerier. Af den nuværende pakkerimængde på ca. 26.000 tons ost om året flyttes halvdelen til Taulov Mejeri og resten til Nr. Vium Mejeri i Vestjylland samt til Hjørring Mejeri. Lukningen af pakkeri og lager berører 232 ansatte. I december blev 50 medarbejdere afskediget, og de vil sammen med de øvrige ansatte kunne søge de 86 stillinger, der skal besættes på Taulov Mejeri, de 43 stillinger på Nr. Vium Mejeri og de 19 stillinger på Hjørring Mejeri. Desuden nedlægges en særlig baglagerfunktion, som berører 33 medarbejdere. Det fremtidige personalebehov til denne opgave er endnu ikke afklaret. Et forhandlingsudvalg nedsættes, for at Arla Foods kan medvirke til en afklaring af den enkeltes fremtidige jobsituation og hjælpe afskedigede medarbejdere til at finde nyt job. Arla Foods flytter salg og logistik fra Vejle Lukningen af Vejle Ostelager og Pakkeri har givet Division Danmark anledning til at samle salg og administration for det danske marked med de øvrige afdelinger i Viby ved Århus. Medarbejderne blev på et personalemøde tirsdag eftermiddag informeret om, at salgskontoret lukker, og at funktionerne flytter senest sommeren 2006. Salg og logistik i Vejle har 198 ansatte tilknyttet. ”Der er mange indlysende fordele ved at samle divisionen ét sted, og det har vi nu mulighed for at realisere”, siger salgsdirektør Peter Guldager, Division Danmark. 165 ansatte i salg og administration tilknyttes Viby, mens det endnu ikke er afklaret, hvor de resterende medarbejdere pla-ceres. I forbindelse med flytningen nedsættes et forhandlingsudvalg, hvori det afklares, hvorvidt den enkelte medarbejder ønsker at flytte med. Arla Foods sætter bygningerne og grunden på Viborgvej 65 i Vejle til salg.

Se alle nyhederne